Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambandsenheter för samhällets krisberedskap utbildas i Höllviken

2021 Sbop2LSambandsoperatörer och sambandsledare utbildas vid kurser på Höllviksnäs kursgård i Skåne. De ska ingå i sambandsenheter som FRO rekryterar och utbildar för länsstyrelser, regioner och kommuner. Enheterna förstärker ordinarie resurser både vid kris och vid höjd beredskap för att skapa uthållighet. Exempel på roller i enheten kan vara sambandsoperatör, sambandsledare eller sakkunnig. Även personal för hantering av signalskydd kan ingå.

Sambandsoperatörerna lär sig att upprätta och betjäna olika sambandsmedel, upprätta sambandscentral samt att föra lägeskarta, medan sambandsledarna fokuserar på att leda enhetens verksamhet, planera samband och samverka med uppdragsgivaren.   

FRO följer krav från uppdragsgivarna samt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Med anledning av rådande pandemi har många av årets kurser ställts in eller flyttats till senare tillfällen. Andra kurser kan genomföras, men då med tydliga restriktioner för såväl kursdeltagare som instruktörer.

Är du intresserad av att vara en del av samhällets krisberedskap och vill göra en insats? Vill du veta mer om hur man använder frivilliga förstärkningsresurser? Kontakta FRO här!

MSB:s förstärkningsmateriel VHF-radio

Bild1KWFRO har fått MSB:s förtroende att förvalta och driftsätta ett nytt VHF-radiosystem som förstärkningsmateriel för större fredstida händelser. Radiosystemet är en del av en större satsning på materiel som de frivilliga försvarsorganisationerna kan använda vid insatser i samhällets krisberedskap. 

Radiosystemet är avsett att avlasta Rakel för enklare uppgifter i samband med större händelser som omfattande skogsbrand, översvämning eller annan långvarig händelse. Syftet är att underlätta ledning av servicepersonal vid en tillfällig stabsplats eller skadeområde. Systemet är så enkelt att använda att insatt personal, t ex en FRG, kan betjäna det, men det måste vara utbildad personal från FRO som upprättar och  driftsätter.  

RäddningsledareBild2KW eller länsstyrelser kan begära radiomaterielen hos MSB:s TiB. MSB beslutar om utlämning av radiosystemet från depå.

En sats med VHF-radio består av 10 handapparater, 1 mobilstation och 1 pneumatisk mast(9m) med antenn samt extra batterier och laddningsutrustning. FRO Elfsborg ansvarar inledningsvis för jouren och de är beredda att transportera ut och driftsätta systemet. I samråd med MSB kommer depåer under hösten att etableras på lämpliga platser i landet och skötas av FRO förbund.

Foto: Kenneth Wassberg

FRO stödjer samhället med vaccinationsvärdar

Sedan någon vecka pågår ett uppdrag i Östergötland där FRO bidrar. Detta är ett av många bra exempel på hur föreningen kan stödja samhället.

Det var självklart för FRO Östergötland att ställa upp när Region Östergötland behövde hjälp, även om uppdraget inte direkt ligger inom vårt normala kompetensområde.

Uppdraget handlar om att hjälpa till som vaccinationsvärdar vid de stora vaccinationscentralerna som finns i Östergötland. För FRO del handlar det framförallt om den i Norrköping.

vaccinationsvardar f41 Hugo, Andreas och Stefan var dagens vaccinationsvärdar och några av de FRO:are som deltar i insatsen.

Läs mer...

FRO fyller 75år!

FRO FlaggaMåndagen den 17 maj är en stor dag för FRO. För 75år sedan anslöt sig den första medlemmen sprungen ut försvarsviljan efter andra världskriget.

Medlemmar i FRO ansluter sig till föreningen för att vara med och bidra till ett tryggare land att leva i. Dels genom att delge totalförsvarsinformation till medlemmar och allmänheten, dels genom att rekrytera och utbilda avtalspersonal till olika befattningar inom både det civila och militära försvaret.

FRO deltar även i fredstida kriser och stödjer samhällets behov.  Vi förvaltar kunskap om kommunikationssystem, metoder och ledarskap som tillsammans är nyckelroller i flertalet scenarion.  

Artikel finns även på Försvarsmaktens hemsida

Vill du också vara med och bidra? Tveka inte, sök medlemskap och stärk totalförsvaret tillsammans med oss!

Fredrik Färnqvist
Generalsekreterare

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök